Stopa bezrobocia wśród młodych w UE wynosi ok. 20%!

Stopa bezrobocia wśród młodych w UE wynosi ok. 20%! Większość z nich ma ofertę pracy nierejestrowanej (na tzw. umowie śmieciowej) albo… żadnej! „Przecież, nade wszystko młody pracownik pragnie pracować legalnie, być zarejestrowanym i godnie zarabiać”! Szczególny problem dotyczy grupy młodzieży, tzw. NEET-ów.

Oto moja wypowiedź w aspekcie przeciwdziałania zjawisku pracy nierejestrowanej w UE na posiedzeniu EMPL (Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych):

”Nie ulega wątpliwości, że dość powszechne zjawisko pracy nierejestrowanej (nielegalnej, lub pozornego zatrudniania) jest ze wszech miar zjawiskiem negatywnym i to pod wieloma względami: społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, a nawet etycznym. W naszej gorącej dyskusji, chciałbym jednak poruszyć problem ludzi młodych na trudnym rynku pracy w UE. Ich wysoki stopień bezrobocia, sięgający 20% w całej UE! To bolesny fakt. Przecież, nade wszystko młody pracownik pragnie pracować legalnie, być zarejestrowanym i godnie zarabiać. Ale, niestety, wielu z nich może uzyskać pracę właśnie tylko nierejestrowaną (albo żadną). Stwórzmy wreszcie taki system, by pracodawcom w żaden sposób nie opłacało się zatrudniać ludzi młodych w takiej formie. Czyli, stwórzmy konkretne i realne zachęty dla pracodawców z jednoczesnymi ostrymi przepisami kontroli i egzekwowania prawa pracy.

W tym miejscu pragnę upomnieć się też o szczególną grupę ludzi młodych w Europie, tzw. NEET-ów (not in employment, education or training), czyli młodzież bez pracy, nauki czy szkolenia, której najwięcej jest we Włoszech, nazywanych „pieszczotliwie” - bamboccioni" („wielkie bobasy”). Jest ich w całej UE ok. 5 mln osób. Wydaje się, że większość tej młodzieży jest zagubiona, niezrozumiana i zdezorientowana na dzisiejszym rynku pracy. Co więcej - wręcz boi się tego rynku pracy. Ma do wyboru – praca nierejestrowana, a w niej: tzw. wyścig szczurów, brak zabezpieczenia socjalnego, brak przestrzegania kodeksu pracy, wyśrubowane normy, złe lub obojętne traktowanie przez pracodawcę, itp. W wyniku tego młodzież często wogóle nie poodejmuje starań. Niestety, musimy być świadomi tego, że pozostawienie tej grupy młodzieży bez pomocy, bez realnego wsparcia, najczęściej prowadzi ich do wykluczenia społecznego, deprywacji bądź patologii społecznej.

Zatem, kieruję konkretne pytanie do Zarządu Europejskiej Platformy Przeciwko Pracy Nierejestrowanej: jaką konkretną strategię, jakie określone koncepcje wraz z metodologią działań Platforma zaproponowała lub opracuje dla tej grupy młodzieży w UE w kontekście ochrony jej przed pracą nierejestrowaną (z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy w poszczególnych krajach członkowskich)?”