Spotkania w Szczecinie i Zielonej Górze

Po bardzo udanym spotykaniu w Szczecinie w poprzedni piątkowy wieczór (1 grudnia) w kwestii przyjętego na sesji plenarnej w Strasburgu raportu „Produkty nawozowe z unijnym oznakowaniem CE” i niekorzystnych konsekwencjach na polskim rynku nawozów sztucznych (tym samym – w sektorze rolnictwa), kolejne moje spotkanie w piątek (8 grudnia) w Zielonej Górze w kwestii „Unijne przeciwdziałania w kwestii pracy nierejestrowanej w krajach UE”, w tym - realnych zagrożeniach dla polskich przedsiębiorstw zawartych w dyrektywie o pracownikach delegowanych („EU posted workers”).

Moje spotkania odbywały się pod egidą naszej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – EKR Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR – „European Conservatives and Reformists”),do której należą wszyscy posłowie do PE z Prawa i Sprawiedliwości.

Bardzo dziękuję za wspaniałą frekwencję na obu spotkaniach i bardzo ożywioną i wysoce merytoryczną dyskusję.

Odrębne i wielkie podziękowania dla Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. za bardzo profesjonalne przygotowaną prezentację tematu oraz rzetelne i super fachowe podejście do przyszłościowej strategii i koncepcji w kwestii przeciwdziałania zagrożeniom na rynku nawozów fosforowych, w tym planowej dywersyfikacji pozyskiwania fosforytów (apatytów).