Sieć szpitali w woj. zachodniopomorskim!

Możemy się czuć bardziej bezpiecznie!

a/ "geograficzne" zabezpieczenie leczenia szpitalnego (w każdym powiecie -"sieciowy" szpital);
b/ usprawnienie i urealnienie AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - przyszpitalne poradnie specjalistyczne;
c/ poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej:1/nocna i świąteczna opieka zdrowotna w każdym szpitalu sieciowym i jego Punktach (Przychodniach) w powiecie; 2/SOR-y (Szpitalne Oddziały Ratunkowe); 3/Izby Przyjęć w każdym szpitalu sieciowym.

Cały artykuł...