rozszerzenie oferty w Programie „Czyste Powietrze”

Ponownie z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i przy aktywnej współpracy z rządem Dobrej Zmiany - rozszerzenie oferty w Programie „Czyste Powietrze”. Będą mogli z niego skorzystać mieszkańcy bloków wielorodzinnych (np. wsie po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych - pokrzywdzonych i wręcz upokorzonych w procesie transformacji ustrojowej). Ważny aspekt ekologiczny (antysmogowy), ekonomiczny (korzystny dla budżetów domowych) oraz zdrowotny (mniej pyłów i substancji toksycznych w powietrzu). Dziękujemy!