„Rolnictwo ekologiczne - zero tolerancji dla GMO i klonowania zwierząt

Pilne oczekiwanie dla całkowitego zakazu stosowania pestycydów!” oraz „Korzyści dla rolników-ekologów, ale i gwarancja wzorowej jakości produktów dla konsumentów!” 

Oto całość mojej wypowiedzi na sesji w Strasburgu w kwestii „rolnictwa i produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych”:
„Popularność produktów ekologicznych wzrasta w Europie i na całym świecie. To dobrze. Bowiem, rolnictwo ekologiczne to zrównoważenie środowiskowe, ochrona różnorodności biologicznej. To zdrowa i bezpieczna żywność oraz etyczne traktowanie zwierząt w procesie produkcji żywności. To wreszcie - zero tolerancji dla GMO i klonowania zwierząt i pilne oczekiwanie dla całkowitego zakazu stosowania pestycydów! Ale ważnym jest też, by rolnictwo ekologiczne było wiarygodne, prawdziwe i uczciwe.

Oficjalne logo w UE rolnictwa ekologicznego - „Euroliść” („Euroleaf”) musi dawać z jednej strony korzyści rolnikom-ekologom i zapewnić uczciwą konkurencję do produkcji ekologicznej, z drugiej zaś, konsument musi mieć pewność, że produkt ekologiczny jest wzorowej jakości.

Zatem, czytelne i spójne procedury, ułatwienia certyfikacji dla drobnych rolników, zgoda na gospodarstwa mieszane (tj. ekologiczne i konwencjonalne), jednakże jakość z całą stanowczością należy kontrolować na każdym etapie produkcji i dystrybucji! Zaś, w kwestii produkcji ekologicznej podmiotów z państw trzecich ma obowiązywać takie samo prawodawstwo jak w UE!