Rolnictwo ekologiczne na sesji plenarnej w Strasburgu!

„Euroliść” - coraz bardziej popularny i atrakcyjny w UE.

Oficjalne logo żywności ekologicznej w UE. Oznacza żywność pochodzącą z produkcji ekologicznej i po którym można ją rozpoznać w sklepach!

To najlepsza praktyka na rzecz środowiska, wysokiej bioróżnorodności, zachowania zasobów naturalnych i standardów dobrostanu zwierząt. Czyli, zakaz stosowania chemicznych pestycydów i sztucznych nawozów, surowe restrykcje wobec stosowania antybiotyków, nie (!) dla GMO oraz różnorodny płodozmian (naśladowanie naturalnego ekosystemu, odrzucenie monokultury). To dążenie do osiągnięcia równowagi paszowo-nawozowej w gospodarstwie. Zatem, zdecydowana większość pasz i nawozów powinna zostać wyprodukowana w obrębie gospodarstwa.

Także, zdecydowany nadzór nad dalszymi etapami łańcucha rol. ekologicznego: dostawy surowców, przetwarzanie, przechowywanie, transport, dystrybucję i usługi detaliczne.