Relata refero („tylko relacjonuję”)!

W PE - obecnie dyskusja w Komisjach, przed wakacjami, na plenarnej sesji głosowanie „na rzecz podniesienia liczby szczepień w Europie”.

PE jest zaniepokojony spadkiem liczby szczepień w UE:"Musimy uspokoić rodziny i walczyć z fałszywymi wiadomościami".
Harmonizacja kalendarza szczepień w całej UE, wzmocnienie wsparcia dla krajowych inicjatyw w zakresie szczepień, porozumienie o wspólnych zamówieniach (tańsze szczepionki dla państw członkowskich) - oto główne założenia rezolucji!

Wg danych WHO: „tylko Chorwacja, Węgry, Litwa, Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja w 2016 r. osiągnęły cel (tj. przynajmniej 95% populacji jest zaszczepione dwiema dawkami szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce)”.
Według danych UNICEF, np. w Szwecji, pomimo braku szczepień obowiązkowych, wyszczepialność przeciwko polio oraz szczepionką DTP i Hib sięgają 98%!

Dla zainteresowanych: osobiste (nie - z rezolucji PE) wybrane informacje:

1/ Wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”! Szczepienie ochronne to inwestycja w zdrowie naszych dzieci! Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdzają badania kliniczne!
Wg raportu NIK z kwietnia 2016 r.: „Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą znaną profilaktyką chorób zakaźnych, kształtują także odporność całej populacji, zapewniając ochronę również tym osobom, które nie mogły zostać zaszczepione. Dlatego bardzo ważne wydaje się utrzymanie obowiązkowego systemu szczepień”.

2/ Wiele badań naukowych stwierdza brak związku między szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR, measles-mumps-rubella) a autyzmem. Andrew Wakefield (który rzekomo stwierdził ten związek) został w 2010 roku dożywotnio pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza przez General Medical Council (GMC) w Wlk. Brytanii (udowodniono mu szereg naukowych fałszerstw i wyraźny konflikt interesów).

3/ Odporność stadna (ang. herd immunity) - wydaje się, że nie ma jednoznacznie udowodnionej tezy, że kiedy wystarczająca ilość ludzi w społeczności jest zaszczepiona, wszystkie osoby są chronione. Odporność stadna, np. nie działa, w sytuacji gdy określona społeczność często migruje i dowolnie przemieszcza się za granicę, lata samolotami po całym świecie. Wirusy i bakterie mutują! Nawet jeśli jesteśmy zaszczepieni w kraju przed określonym rotawirusem, to szczepionka nie chroni nas przed rotawirusem, np. egipskim!

4/ Wydaje się, że monitorowanie „Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) w Polsce jest niewystarczające (pomimo dwojakiego sposobu zgłaszania: a/obowiązkowy przez lekarzy za pośrednictwem Inspekcji Sanitarnej; b/każda osoba zainteresowana, w tym np. rodzic/opiekun dziecka, bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy umieszczonego na stronie internetowej Urzędu).
Corocznie GIS odnotowuje ok. trzydzieści przypadków dzieci, które mają niepożądane objawy po szczepieniach. (W Polsce, już wkrótce - fundusz odszkodowawczy, który zakłada, że rodzina, której dziecko dotknął syndrom NOP, będzie mogła starać się o odszkodowanie już w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że nietypowe zachowanie czy stan dziecka są właśnie rezultatem szczepienia. Dodatkowo, rodzina będzie mogła dochodzić o odszkodowanie w ramach sądów powszechnych).
Nota bene: Wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane i skutki uboczne, chociaż nie u każdego one wystąpią!

5/ W dyskusji o odległej skuteczności szczepionek należy podkreślić zdecydowaną rolę długożyjących komórek pamięci immunologicznej (specjalne przekształcone limfocyty T). Zatem, w tych rozważaniach nie powinniśmy się kierować tylko poziomem przeciwciał (nawet przy zerowym poziomie - po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach od zaszczepienia - organizm szybciej i sprawniej wyprodukuje przeciwciała na określony patogen (szybsze wyzdrowienie, albo nie będzie powikłań lub można wcale nie zachorować).

6/ Dodatkowa informacja, której teza jest wprost absurdalna: „koncerny farmakologiczne przekupują lekarzy!?”- Czy można przekupić znakomitą większość lekarzy? Czy w ogóle fizycznie istnieje taki sposób? Czy przekupiony pediatra, lekarz rodzinny, internista, itd. wyszczepiałby własne dzieci?!a