Przemówienie Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego (po wyborach uzupełniających do Senatu)!

"Jestem przekonany, że Polska będzie inna. Będzie dużo bardziej sprawiedliwa, lepiej się rozwijająca, podmiotowa w polityce zagranicznej i godna – godnością wszystkich Polaków"
'Niech nikt nie liczy na to, że się cofniemy. Będziemy Polskę zmieniać. Chcemy, by Polacy mogli być Europejczykami. (…) Będziemy bronili polskiej historii przed pomówieniami, przed antypolonizmem, przed dzieleniem Polaków. Tylko wtedy będziemy mogli realizować cel: Polska silna, dostatnia, godna. Polska licząca się w świecie. Do takiej Polski dojdziemy!"

(...) Dziś ci, którzy z nami walczą przybierają barwy ochronne: biało-czerwone. Próbują być biało-czerwoni. A przecież to są ci sami, którzy mówili że Polska to anachronizm. (...)To ci sami którzy uprawiają pedagogikę wstydu. To ci sami, którzy ograniczali lekcje historii, by młodzi Polacy nie znali historii. To ci którzy złamali wszelkie reguły przyzwoitości po Smoleńsku, którzy lżyli tych, którzy zginęli, deptali wszystko co w naszej kulturze jest święte"

Czytaj więcej ...