"Przejrzysty, spójny, i bezpieczny dla obywateli i firm poszczególnych państw członkowskich - unijny kodeks celny!"

Oto moja wypowiedź w imieniu Grupy EKR podczas ostatniej w tym roku sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniu 15 grudnia 2016, dotycząca Unijnej Polityki Celnej:

Unijna Polityka Celna to wielkie wyzwanie dla całej UE i KE.
Z jednej strony - dobra polityka celna ma służyć w walce głównie z nielegalnym obrotem handlowym, przestępczością zorganizowaną, nadużyciami finansowymi, z terroryzmem, a jednocześnie zapewnić ułatwienie legalnego handlu, poczucia bezpieczeństwa obywatelom i przedsiębiorstwom.

W treści obecnej rezolucji PE jest troska, by unijną polityką celną ułatwiać, upraszczać, czynić ją spójną i sprawiedliwą, a jednocześnie, by cła były skutecznie i równo egzekwowane!
Chodzi o to, by w aktach delegowanych do kodeksu celnego, KE proponowała tylko proporcjonalne przepisy, które mają na celu ułatwienie legalnego handlu i rozwój europejskiej konkurencyjności w skali światowej, a nie były dodatkowymi barierami administracyjnymi.

Oto dwa przykłady tworzenia takich barier:
Wymagania dotyczące gwarancji finansowych w przypadku tzw. upoważnionych przedsiębiorców (Authorised Economic Operator, AEO), którzy już przestrzegają rygorystycznych zasad. Według wielu firm, te wymagania powinny zostać uchylone.
Dalej, należy utrzymać uproszczone procedury celne dotyczące przesyłek o niskiej wartości w imporcie i eksporcie. Natomiast KE proponuje wycofanie się z już istniejących uproszczeń celnych. Jest to sprzeczne z celem jednolitego rynku cyfrowego mającego dostarczyć "lepszy dostęp dla konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług”.

Zatem, grupa EKR popiera tekst rezolucji, który ma motywować Komisję Europejską do większego dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców i wspólnie tworzyć nowoczesny, skoordynowany, przejrzysty, sprawiedliwy, spójny, przewidywalny i bezpieczny dla obywateli i firm poszczególnych państw członkowskich - unijny kodeks celny!