Pozytywny kierunek zmian w polskiej gospodarce

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s podwyższyła dla naszego Kraju szacunek PKB do 3,2 %!

Jeszcze w styczniu, ta sama agencja prognozowała wzrost rzędu 2,9% rdr, obecnie skorygowała swoje przewidywania.

Bardzo cieszy fakt, że mimo tylu katastroficznych wizji roztaczanych zarówno w naszym Kraju, jak i poza nim - polska gospodarka rozwija się, konsekwentnie i coraz prężniej!

Życzmy sobie wszyscy, by ten kierunek został zachowany, a te pozytywne zmiany były wciąż przez nas coraz bardziej odczuwalne, a przez niezależne, międzynarodowe agencje oceniane i dostrzegane, tak jak tym razem!