Powstanie Warszawskie - 63 dni czystego Patriotyzmu i wielkiej Chwały!

Powstanie Warszawskie - 63 dni czystego Patriotyzmu i wielkiej Chwały! Wieczna cześć i atencja Bohaterom! Pamiętamy!
Pamiętamy też, przez bezsilne łzy, pozostawienie bez pomocy Naszych Bohaterów i samotny Ich heroizm w trakcie Powstania Warszawskiego! Armia Czerwona z polecenia Stalina wstrzymała natarcie w kierunku warszawskim oraz nie udzieliła żadnej pomocy wojskowej. Moskwa wykorzysta Powstanie, aby niemieckimi rękami zniszczyć polskie podziemie niepodległościowe!.
Mamy też stale w pamięci zdradliwe ustalenia tzw. wielkiej trójki (F.Roosevelt, W.Churchill i J.Stalin) - na 9 m-cy przed Powstaniem Warszawskim - Konferencja w Teheranie (XI/XII.1943r.), tj. skazanie Polaków na linię Curzona. Całkowity sukces Stalina. Churchill - „Nie mam zamiaru podnosić wielkiego lamentu z powodu Lwowa”. Roosevelt - zapewnił sobie utajnienie wyników rozmów, albowiem zbliżały się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i musiał się liczyć z głosami wielomilionowej Polonii amerykańskiej, zresztą dało mu to kolejną reelekcję (czwarta kadencja!)
Z goryczą odnotowujemy usankcjonowanie zdradliwych rozwiązań tej samej „trójki” na Konferencji w Jałcie (II.1945r.) łącznie z wyrażeniem zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu Związkowi Sowieckiemu.
Mamy też w filozoficznej i posępnej pamięci Konferencję w Poczdamie (VII/VIII.1945r.), w nieco zmienionym składzie tzw. wielkiej trójki: H.Truman, W.Churchill (od 28 lipca C.Attlee), J.W.Stalin oraz pokonferencyjną ponurą rzeczywistość Europy i świata, tj. „żelazną kurtynę”.