Pokoleniowy Sukces na Szczycie RE w Brukseli!

Polska - 750 mld zł (na lata 2021-2027). Polska - głos decydujący i współdecydujący w UE! Zasada praworządności i zasada celów klimatycznych - skorygowana (bez arbitralnego i uznaniowego mechanizmu wiążącego budżet z praworządnością i bez konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050).

Należy pamiętać, że w RE (Radzie Europejskiej, w składzie głów państw lub szefów rządu) obowiązuje - jednomyślność! Decyzyjnie - nic się nie dzieje w UE bez RE! Natomiast, w Radzie Unii Europejskiej (w składzie ministrów spraw zagranicznych) jest kwalifikowana większość (czyli 15 na 27 krajów reprezentujących 65% ludności).