"Po Słowie": podsumowanie roku w naszym regionie

Nawiązując do dzisiejszej dyskusji „Po Słowie” w Polskim Radio Koszalin. Moja refleksja:

 • Emerytura bez podatku - hasło bardzo nośne, ale czy sprawiedliwe (?) i lepsze od aktualnie realizowanych rozwiązań rządu Prawa i Sprawiedliwości (Zjednoczonej Prawicy)?!
 • Gdyby ustalić emeryturę bez podatku - największe korzyści odnieśliby emeryci o najwyższych emeryturach (np. posłowie, senatorowie, prezesi różnych spółek państwowych, prokuratorzy, sędziowie, generałowie, itd.). Emeryci o najniższych emeryturach zyskaliby stosunkowo niewiele!
 • Natomiast, PiS obecnie realizuje politykę poprawy losu wszystkich emerytów, by korzystali w sposób sprawiedliwy (!) w szybkim wzroście gospodarczym. By zadbać głównie o tych, którzy pobierają najniższe świadczenia, ale i też nie doprowadzić do stopniowego „spłaszczenia” wysokości emerytur i nie skrzywdzić tych, którzy wypracowali wyższe świadczenia!
 • Oto argumenty:
 • 1/ Emerytura Plus - „13” emerytura na stałe (będzie ona rosła wraz z emeryturą minimalną). Zatem, w 2019 r. wyniosła brutto 1100 zł., „na rękę” - 888,25 zł, w roku 2020 - 1200 zł („na rękę” - 981 zł), nadal będą otrzymywać wszyscy uprawnieni do świadczeń emerytalnych i rentowych - 9,8 mln osób.
 • 1a/ od 2021 r. - „14” emerytura (czyli dwie „13” w roku). „14” emerytura w całości obejmie emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekroczy ok. 2900 zł w 2021 roku. Osoby z emeryturami na tym poziomie otrzymają najwyższe „14”. Po przekroczeniu progu 120% przeciętnej emerytury wartość świadczenia będą maleć zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
 • 2/ w 2019 r. wprowadzono kwotową (!) waloryzację dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Emerytura wzrosła więc minimum o 70 złotych brutto. Procentowa (!) waloryzacja obowiązuje natomiast emerytów, u których podwyżka przekracza 70 zł.
 • 3/ od marca 2020 r. najniższa emerytura zostanie podniesienia o 100 zł brutto. Zatem od marca 2020 r. najniższe świadczenie będzie wynosić 1.200 zł brutto.
 • 4/ podatek dochodowy PIT został obniżony o jeden punkt procentowy. Dzięki temu w portfelach emerytów i rencistów zostało średnio (!) ponad 21 zł miesięcznie!
 • 5/ w 2019 r. kwota wolna od podatku to 8 000 zł (została podniesiona 2 razy - najpierw w 2017 r. z 3091 zł do 6600 zł rocznie, potem w 2018 r.- do 8000 zł. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku, ZUS zwrócił emerytom z niskimi emeryturami nadpłacony podatek - jednorazowo otrzymali nawet kilkaset złotych w marcowej wypłacie.
 • I na koniec - rewelacja! Budżet państwa na 2020 rok będzie zrównoważony; dochody i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł, bez deficytu ! Nadal priorytetowo potraktowano wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów.

CAŁY ARTYKUŁ PRK24.PL | CZYTAJ WIĘCEJ