Pakiet Mobilności, czy też Pakiet Blokady Mobilnej!?

Polskie firmy transportu międzynarodowego nadal królują na unijnych autostradach! I niech tak zostanie!

W styczniu udało się zablokować czarny scenariusz dla polskich firm transportowych. Odrzucono dwa spośród trzech raportów (kwestie delegowania, czasu jazdy i odbywania odpoczynków). Przyjęto natomiast jeden - bardzo niekorzystny - raport w kwestii kabotażu (przewóz ładunków w kraju, w którym przewoźnik nie ma swojej siedziby).

Dzisiaj PE miał dokończyć „dzieła” zniszczenia polskiej floty transportowej (i państw Europy Środkowo-Wschodniej). ‼️Nie udało się! Oto grupa polityczna EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) z inicjatywy polskich posłów do PE z Prawa i Sprawiedliwości (na czele ze sprawozdawcą Kosmą Złotowskim) złożyła 1600 poprawek do Pakietu Mobilności i nie dopuściła, by głosować je „blokiem”, czego chciała Komisja Transportu w PE..
Stąd przewodniczący PE, Antonio Tajani podjął decyzję odesłania raportu Pakietu do Komisji Transportu i Turystyki (TRAN).

‼️Chwilowa ulga. Walka nadal trwa!