Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów

Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy to nasz wspólny moralny i cywilizacyjny obowiązek! Jeśli w Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą, a rocznie z tego powodu umiera w Europie około 90–100 tys. osób, to podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania narażeniu na kancerogeny i mutageny w miejscu pracy staje się pilną koniecznością. Stąd moja dzisiejsza konferencja pod egidą grupy politycznej w PE - Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR Group). Moje zaproszenie przyjęli znamienici goście: sekretarz stanu w MSWiA, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucjonalnego Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie - dr n. prawnych Krzysztof Kozłowski, Główny Inspektor Sanitarny, dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA, prof. AHE w Łodzi, Wydziału Zamiejscowego w Warszawie – Waldemar Wierzba oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie - Konrad Pachciarek.

Bardzo dziękuję za wysoce merytoryczne i bardzo ciekawe prelekcje moich gościom. Pięknie też dziękuję licznie przybyłym uczestnikom konferencji.