Obiecujące wiadomości i perspektywy dla SOR-ów (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych)

1/wzrost o 10% od II poł. 2019 r. stawki bazowej, tym samym - zwiększenie stawek ryczałtów dobowych (w skali 6 m-cy to koszt 38 mln zł);

2/wzrost o 15% wyceny wag punktowych określonych dla poszczególnych kategorii stanu zdrowia w SOR też od II poł. 2019 (w skali 6 m-cy to 142 mln zł wraz z IP - Izbami Przyjęć Szpitali). Zatem - średnia dobowa stawka w SOR w roku 2020 wynosi 20 tys. zł (od ok. 7 tys. do 53 tys. zł).;

3/wprowadzenie TOP SOR (Tryb Obsługi Pacjenta) dla skrócenia czasu oczekiwania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (do końca roku 2020 - wszystkie SOR-y w Polsce);

4/obowiązek zapewnienia całodobowego i niezwłocznego dostępu  (badania muszą być wykonane w takim czasie, by ew. zwłoka w ich wykonaniu nie spowodowała uszczerbku dla zdrowia i życia pacjenta);

5/jasne kryteria w zatrudnieniu personelu medycznego dla obowiązkowego spełnienia kryteriów czasowych oczekiwania pacjentów;

6/w lokalizacji SOR - miejsce udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NIŚOZ) - od 1 lipca 2020 r.

Ogólny wzrost finansowania bieżącej działalności SOR o 80% w stosunku do roku 2015 (z 971 mln zł do 1 mld 745 mln zł w 2020 r.)!