O mnie

Urodziłem się w 1954 r. w Jeleninie (woj. zachodniopomorskie). Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. W 1979 roku ukończyłem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Jestem specjalistą II stopnia chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i endokrynologii (egzamin z wyróżnieniem). Od momentu ukończenia studiów pracuję w ZOZ Kołobrzeg. Obecnie, będąc Posłem do Parlamentu Europejskiego, prowadzę Poradnię Endokrynologiczną w kołobrzeskim szpitalu (w każdy poniedziałek). Wcześniej pracowałem również na oddziale kardiologicznym.

Jestem twórcą i koordynatorem Ośrodka Akredytacyjnego Medycyny Rodzinnej przy ZOZ w Kołobrzegu. Wyszkoliłem 68 lekarzy w specjalności medycyny rodzinnej. Byłem koordynatorem Szkolenia Podyplomowego Lekarzy oraz wieloletnim członkiem Komisji Kwalifikującej w specjalizacji lekarza rodzinnego w Regionalnym Ośrodku Medycyny Rodzinnej przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Przez 19 lat wykładałem przedmioty medyczne w Liceum Medycznym i Policealnym Studium Fizjoterapii w Kołobrzegu. W latach 94-96 w ramach „Study Tour” obserwowałem organizację pracy lekarza generalisty w Anglii i Holandii, a także zwiedzałem praktyki lekarzy rodzinnych w USA (Kalifornia). 

W 1995 roku zostałem odznaczony „Za Zasługi dla Miasta Kołobrzegu”. 7 kwietnia 1996 roku otrzymałem Nagrodę Ministra Zdrowia – „Za szczególne osiągnięcia w implementacji Instytucji Lekarza Rodzinnego w Polsce”. Jestem autorem wielu publikacji naukowych w ogólnopolskim czasopiśmie "Lekarz Rodzinny”. Zostałem nagrodzony „Złotym Piórem” za stały cykl artykułów w Biuletynie Lekarskim Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. Zamieściłem bardzo liczne publikacje i pogadanki w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób w lokalnych i regionalnych mediach. 

W latach 1998-2002 byłem radnym Rady Powiatu Kołobrzeg - przewodniczącym Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu i przewodniczącym Klubu Radnych „CentroPrawica RAZEM”. W październiku 2002 roku wybrano mnie (z pozycji nr 2 Komitetu Wyborczego PO-PiS) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Należałem do Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych/Zdrowia oraz Komisji Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. W Sejmiku Zachodniopomorskim zgłaszałem liczne interpelacje i stanowiska z zakresu ochrony zdrowia (w tym - w aspekcie ochrony zdrowia w UE), problematyki społecznej i polityki prorodzinnej oraz w zakresie ochrony przyrody. 

W czerwcu 2004 roku kandydowałem do Parlamentu Europejskiego. Otrzymałem duże poparcie (zabrakło mi tylko 600 głosów „na listę” – do uzyskania mandatu). 25 września 2005 roku w wyborach parlamentarnych startując z listy PiS w okręgu koszalińskim zdobyłem 10 746 głosów i uzyskałem mandat poselski.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku zdobyłem po raz drugi mandat poselski otrzymując 18 309 głosów.

W wyborach parlamentarnych 8 listopada 2011 roku po raz trzeci zdobyłem mandat poselski otrzymując 19 462 głosy.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 zdobyłem mandat poselki otrzymując 25 072 głosy.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. uzyskałem 20 262 głosy.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. po raz kolejny zdobyłem mandat Posła na Sejm RP otrzymując 33 083 głosy.

W 2011 roku zostałem odznaczony Medalem Pro Ecclesia et Patria przyznawanym mecenasom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Rodzina:

Małżonka Irena – lekarz, specjalista pulmonologii dziecięcej;

Syn Marek – 44lat, radca prawny;

Syn Paweł – 36 lat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej (mgr filologii), absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego (ukończona z wyróżnieniem);

Zainteresowania:

filozofia chrześcijaństwa, nauki przyrodnicze, turystyka.

Hobby:

amatorskie wędkowanie.