niepełnosprawni potrzebują prawnego zagwarantowania równych szans i równego traktowania

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu debatowano na temat sprawozdania europosłanki EKR Helgi Stevens, dotyczącego wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE głos zabrał Czesław Hoc.

Jak zauważył europoseł PiS, szacuje się, że 80 milionów ludzi w Unii Europejskiej, to osoby niepełnosprawne, co jest bardzo dużą liczbą. Skala tego problemu uświadamia nam, jakie wielkie wyzwania, jak bardzo duża odpowiedzialność i jak dużo jeszcze jest pracy przed nami. "Mówi się, że miarą współczesnej cywilizacji jest jej stosunek do osób niepełnosprawnych. Jest tez znana dewiza "nie ma kaleki, jest człowiek". Zatem to nasz święty obowiązek, by osobom niepełnosprawnym zapewnić niezbywalne prawo do godności, prawo do równego traktowania, samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Zapewnić rozwój zdolności dzieci niepełnosprawnych i prawa tych dzieci do pełnej integracji w szkole" – mówił Czesław Hoc. Jak dodał "musimy też pamiętać o bardzo ważnych kwestiach - niepełnosprawni nie potrzebują pocieszania, tylko zrozumienia, nie potrzebują litości, tylko autentycznego szacunku, nie potrzebują tez dodatkowych rozwiązań prawnych, tylko prawnego zagwarantowania równych szans i równego traktowania". Zdaniem europosła, by im skutecznie i realnie pomóc musimy równolegle kształtować sumienia i postawy otoczenia, w którym żyją.