Naukowcy świata i polscy są już blisko!

Szczepionka i leki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.
Przed kilkoma dniami napisałem o pandemii koronawirusa, że naukowcy na całym świecie nie próżnują. Polscy także! Wiele naukowych faktów wskazuje, że oficjalnie poznano i zrozumiano mechanizm drogi groźnego SARS-CoV-2, który wnika do naszego organizmu i nim zaczyna „rządzić”. Rozpoznano niejako tajną broń koronawirusa, tzw. bialko S („spike protein”), które, niestety, ma wyjątkową zdolność do łączenia się z ludzkimi receptorami w komórkach układu oddechowego - ACE 2 (enzymów konwertujących angiotensynę typu 2) oraz z receptorami proteiny enzymu seryny 2. Co więcej, zespół z Politechniki Wrocławskiej we współpracy z grupą naukowców Lübeck University w Niemczech „rozpracowali” unikatowy enzym proteazy SARS-CoV-2 Mpro.
Te naukowe fakty mogą wprost w ekspresowym tempie pomóc w opracowaniu skutecznych leków przeciwko chorobie COVID-19 oraz błyskawicznie przyspieszyć prace nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2.
Oto, w Stanach Zjednoczonych w pracach nad szczepionką, pominięto nawet fazę przedkliniczną (testowania szczepionki na zwierzętach) i już są badania na zrekrutowanych osobach zdrowych, w wieku 11 - 55 lat, które otrzymały aktualnie dwie dawki.
Jak wspominałem wcześniej, duże nadzieje wiąże się z grupą leków przeciwwirusowych będących inhibitorami (substancjami hamującymi) enzymów proteaz, np.: remdesiwir, indynawir, czy też kombinacja lopinawir/rytonawir (stosowane w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii). W Chinach testowany także favipiravir z fosforanem chlorochiny (chlorochina - lek przeciwmalaryczny i przeciwzapalny, który w Polsce, w marcu tego roku został dopuszczony do leczenia wspomagającego (!) w leczeniu koronawirusa przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W Polsce stosowany często w chorobach tkanki łącznej, produkuje go polska firma farmaceutyczna!)
Próby są testowania terapii osoczem (plazmą), zawierającym przeciwciała zwalczające wirus SARS - CoV-2 pozyskane od tzw. ozdrowieńców.
W Japonii do leczenia (terapii) COVID-19 dopuszczony jest także mesylan kamostatu, który jest inhibitorem (hamuje) enzymu seryna 2, dotąd stosowany w zapobieganiu nawrotów ostrych objawów u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz u osób po operacji przełyku.
Zatem, w świecie naukowej medycyny dzieje się wiele ciekawego. Jest i będzie dobrze!

P.S. Objaśnienie do skrótu choroby COVID-19. „CO” oznacza „COrona”, czyli korona, „VI” oznacza VIrus - wirus, „D” oznacza „Disease” - choroba, a liczba „19” wskazuje na rok 2019, w którym ta choroba się pojawiła.