Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników

Najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Pracowników, dopiero na miejscu trzecim - Wydajność!

Moje krótkie podsumowanie dyskusji o Raporcie, którego jestem sprawozdawcą: „Raport o Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA).

„W mojej ocenie są trzy najważniejsze i obowiązkowe wartości w pracy: pierwszą z nich to ochrona zdrowia pracownika, drugą jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracownika. Trzecią dopiero - wydajność i produktywność. Albowiem, prawdziwą inwestycją w dobrze rozumianą pracę jest kapitał ludzki!

Dramatyczną konsekwencją braku takiego rozumowania jest fakt, że corocznie w UE 167 tys. osób umiera na skutek wypadków w pracy lub chorób zawodowych. To jest nieodwracalna strata i koszt braku wyobraźni w ujęciu etycznym, ekonomicznym, gospodarczym i społecznym! Dlatego, z prawdziwą satysfakcją i dumą przed chwilą dziękowałem sprawozdawcom z Agencji Eurofound i Cedofop oraz sprawozdawcom cieniom (Shadows Reporters) w dążeniu do tworzenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy!”