Na Bałtyku - larum grają!

Unijna dyrektywa - od 1 stycznia 2020 r. - na 4 lata - zakaz połowów dorsza we wschodniej części Bałtyku! Rybołówstwo bałtyckie - w ostrym kryzysie! Dla armatorów morskich rybołówstwa rekreacyjnego - dramat!

Z mojej inicjatywy - 10 grudnia nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Morskiej z udziałem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli armatorów morskich wędkarstwa rekreacyjnego.

Cel i uzasadnienie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji:
Wypracowanie optymalnych rozwiązań pomocowych w kontekście dramatycznej sytuacji armatorów morskich rybołówstwa rekreacyjnego. Bowiem, od 01 stycznia 2020 roku, zgodnie z dyrektywą unijną, na okres 4 lat, będzie obowiązywał zakaz połowów dorsza we wschodniej części Bałtyku.
Pragnę podkreślić, iż w dniu 25. listopada b.r., kilkadziesiąt jednostek morskiego wędkarstwa rekreacyjnego zablokowało na dwie godziny porty w Kołobrzegu, Ustce, Darłowie, Rowach, Łebie i we Władysławowie.
Armatorzy są zdesperowani i zrozpaczeni swoim dalszym losem i swoich rodzin. Domagają się - niejako wzorem rybołówstwa komercyjnego - odszkodowania za wprowadzenie zakazu połowu dorsza od 1 stycznia 2020 r., rekompensaty dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy oraz możliwości trwałego wycofania jednostek z prowadzonej działalności.

Ważnym elementem naszej dyskusji w Komisji Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest obecność przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w kontekście realnej możliwości zmian legislacyjnych dotyczących Ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwestii rozszerzenia zapisów w sposób umożliwiający recykling kutrów rekreacyjnych. Taką propozycję złożył w dn. 02. sierpnia 2019 r. Departament Rybołówstwa. Wg wstępnych informacji i w oparciu o opinię prawną Ministerstwa Środowiska taka ewentualność istnieje.
Ponadto, w dyskusji zostanie także poruszona możliwość skorzystania z części niewykorzystanych środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na pomoc dla właścicieli statków, którzy poławiali wschodniobałtyckiego dorsza i chcą teraz trwale wycofać swoje jednostki z eksploatacji.