Morze Śródziemne i Bałtyk - akweny wymagające szczególnej rozwagi przy eksploatacji ich zasobów!

Rybołówstwo przybrzeżne, łodziowe i rekreacyjne - mądrze i roztropnie wspierać! Rybołówstwo przemysłowe - wyraźnie ograniczać i roztropnie.... eliminować!

Oto moja wypowiedź podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, którego tematem było sprawozdanie w sprawie stanu stada ryb oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego:

 

 

Na wstępie, gratuluję Koledze Marco Afftronte dobrego sprawozdania, w którym przedstawił istotne kwestie stanu zasobów ryb i skutków społeczno-gospodarczych w regionie Morza Śródziemnego. Wiele z tych kwestii są ważne także do akwenu Morza Bałtyckiego.

W mojej opinii - należy skuteczniej chronić zarówno zasoby stada ryb, jak i rybołówstwo, w szczególności rybołówstwo działające na małą skalę. Zatem, należy nade wszystko uregulować i ograniczyć połowy przemysłowe, które mają zdecydowanie degradujący wpływ na wrażliwe ekosystemy morskie i ich zasoby.

Trzeba wspierać i chronić rybołówstwo przybrzeżne, rybołówstwo łodziowe z zastosowaniem podejścia regionalnego.

W kontekście rybołówstwa rekreacyjnego, podzielam opinię sprawozdawcy. Rybołówstwo rekreacyjne również na Bałtyku jest bardzo ważne dla armatorów, ale nade wszystko dla lokalnej społeczności w ujęciu gospodarczym i rozwojowym i zasługuje na efektywne wsparcie".