Moja aktywność poselska w PE (cz.I)

‼️1/ Według strony „VoteWatch Europe” – jestem na 3 (!) (trzeciej) pozycji w swojej grupie politycznej EKR, a na pozycji 21(!) (dwudziestej pierwszej) pośród wszystkich 751 posłów do PE w rankingu aktywności Posłów pod względem głosowań (Ranking by Vots)! Wręcz wzorowa aktywność! Wszak - „Głosujesz - decydujesz!”(vide- poniżej)

‼️2/ Blisko 60 wystąpień na sesjach planarnych, głównie w Strasburgu (z zastrzeżeniem, mojej krótszej kadencji w PE o 1,5 roku)). Wiele z nich w bardzo istotnych kwestiach, szczególnie w zagadnieniach praw pracowniczych, rynku pracy, zatrudnienia, w tym - ludzi młodych, bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym - o dyrektywach „transportowej”, „antykadmowej” (zw. nawozową), Pakiecie Mobilności, Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym, itp.) oraz szeroko rozumianego rybołówstwa, w zakresie troski o polskie rybołówstwo bałtyckie, ochronie i odnowie zasobów ryb na Bałtyku, ochronie bioróżnorodności i ekosystemów morskich, a także o niemieckim Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt), prawach osób niepełnosprawnych, itd. cdn.

‼️Oto tematy moich wystąpień na forum PE:
57/Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata) 12-02-2019 - P8_CRE-PROV(2019)02-12(24)

56/Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) 11-02-2019 - P8_CRE-PROV(2019)02-11(15)

55/Kobiety w zarządach - Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (debata) 31-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-31(3)

54/Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych (debata) 30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(19)

53/Sudan 17-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-17(8.2)

52/Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (debata) 15-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-15(19)

51/Europejski Fundusz Społeczny Plus (debata) 15-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-15(20)

50/Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (debata) 12-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-12(29)

49/Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (debata) 10-12-2018 - P8_CRE-REV(2018)12-10(14)

48/Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (debata) 10-12-2018 - P8_CRE-REV(2018)12-10(17)

47.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata) 29-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-29(5)

46/Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (B8-0546/2018) 29-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-29(9.2)

45/Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (debata) 15-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-15(3)

44/Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (debata) 12-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-12(15)

43/Przywóz dóbr kultury (debata) 24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(19)

42/Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (debata) 24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(23)

41/Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych (debata) 03-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-03(20)

40/Orędzie o stanie Unii (debata) 12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(3)

39/Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata) 04-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-04(4)

38/Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata) 29-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

37/Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata) 18-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

36/Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (debata) 14-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-14(19)

35/Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata) 14-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-14(21)

34/Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata) 13-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-13(20)

33/Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata) 17-01-2018 - P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

32/Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (debata) 15-01-2018 - P8_CRE-REV(2018)01-15(14)

31/Wdrożenie filaru społecznego (debata) 13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

30/Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (debata) 30-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-30(4)

29/Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (debata) 15-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-15(24)

28/Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata) 24-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

27/Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) (debata) 02-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-02(14)

26/Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (debata) 13-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-13(20)

25/Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (debata) 12-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-12(16)

24/Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami 17-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-17(22)

23/Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata) 15-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-15(16)

22/Parametry statków rybackich (debata) 03-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-03(22)

21/Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (debata) 16-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-16(2)

20/Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (debata) 14-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-14(18)

19/Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (debata) 01-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-01(19)

18/Europejski filar praw socjalnych (debata) 19-01-2017 - P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

17/Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (debata) 15-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-15(10)

16/Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych (debata) 12-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-12(14)

15/Dostęp do energii w krajach rozwijających się (debata) 24-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-24(12)

14/Prawa kobiet w Polsce (debata) 05-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-05(17)

13/Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata) 15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(6)

12/Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata) 14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(17)

11/Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych - Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (debata) 14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(19)

10/Dumping socjalny w UE (debata) 13-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-13(14)

9/Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata) 07-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

8/Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego - Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (debata) 05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(15)

7/Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy (debata) 04-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-04(14)

6/Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata) 22-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-22(17)

5/Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata) 22-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-22(19)

4/Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata) 12-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-12(6)

3/Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa - Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia (debata) 09-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-09(18)

2/Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (debata) 02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(3)

1/Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata) 18-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-18(15)