Moja aktywność poselska w PE, cd. (cz. VII)

ℹ️ 10.Nadzwyczajne i nagłe interwencje poselskie w PE (w tym - interwencje w Polskich Ambasadach kilku państw: Hiszpanii, Norwegii, Szwecji oraz Belgi - w poważnych kwestiach pomocy polskim obywatelom. W Belgii - po tragedii w terrorystycznych zamachach w dn. 22 marca 2016 r. w Brukseli.
Poniżej inna, wyjątkowo extraordynaryjna moja interwencja poselska w PE:

ℹ️ Sprawa Alfiego Evansa! Bardzo pilny wniosek do Przewodniczącego PE Antonio Tajaniego.

Moja reakcja na brak zgody Sądu w kwestii przewiezienia chłopca do Włoch w celu dalszego leczenia w watykańskim szpitalu Bambino Gesu w Rzymie (przy info, że nawet włoskie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowało o pilnym nadaniu dziecku włoskiego obywatelstwa, by go przewieźć do Włoch). Alfie zmarł po odłączeniu od aparatury medycznej podtrzymującej Jego życie, nie pozwolono na skorzystanie z leczenia za granicą, tłumacząc to jego „najlepszym interesem”!?

ℹ️ PS. Wkrótce potem, Watykański Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus wprowadził Kartę Praw Dziecka Nieuleczalnie Chorego. Ma ona przypominać o kluczowej roli rodziny pacjenta, ochronie paliatywnej i o prawie do nowych terapii. Natomiast w Wlk. Brytanii złożono prepozycję nowych przepisów, roboczo nazywanych „Charlies Law”, czyli „Prawem Charliego”, a ostatnio coraz częściej „Prawem Alfiego”

 „Very urgent request!
(wysłane w śr., 04/25/2018 - 11:57)
Bruksela, dn. 24.04.2018r
Szanowny Pan,
Antonio Tajani
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowany Panie Przewodniczący,

Zgłaszam stanowczy protest wobec wysoce nieetycznych i oburzających działań dotyczących próby przerwania terapii i zakazu pomocy medycznej dla 20 - miesięcznego chłopca Alfie’go Evans’a i żądam podjęcia przez Pana Przewodniczącego natychmiastowych i konkretnych działań w celu zapewnienia wszechstronnej opieki medycznej, zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą medyczną.

Ten protest proszę potraktować na miarę ratowania cywilizacji życia i wartości współczesnej Europy. Każde życie ludzkie jest bezcenne i przynależy mu niezbywalna godność osoby ludzkiej. Z punktu widzenia lekarskiego, esencją i istotą powołania (zawodu) jest ochrona każdego życia ludzkiego na każdym jego etapie. Stale też mamy w pamięci biblijne przesłanie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Z poważaniem
Czesław Hoc
Poseł do PE