Moja aktywność poselska w PE , cd. (cz. VI)

9.Współudział (jako współorganizatora i współpomysłodawcy) w wystawach o charakterze międzynarodowym w Brukseli i Strasburgu

A) Wystawa w PE w Strasburgu w dn. 12 lutego 2019 r.
ℹ️"Polska solidarna w Europie! Polscy Strażacy w Szwecji". Strażacy, którzy brali udział w gaszeniu pożarów lasów w Szwecji ubiegłego lata, byli naszymi gośćmi honorowymi!
ℹ️ Nasi dzielni rycerze św. Floriana - tym razem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. - Jesteśmy dumni, że dzięki Wam, po raz kolejny mówi się w Unii o polskiej solidarności!
ℹ️ Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker (jako też współorganizatorzy i pomysłodawcy!), Marek Gróbarczyk - Minister

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Paweł Brzezicki - zarządca komisaryczny PŻM.
post na fb z 13 lutego 2019 r.

B) Jako przedstawiciel Komisji Rybołówstwa w PE (PECH) we współudziale Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE - organizacja Polskiego Stoiska w „SeaFood Expo Global 2018” w Brukseli, z udziałem min. MGMiŻŚ Marka Gróbarczyka, Pani poseł Doroty Arciszewska-Mielewczyk i Jerzego Safadera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Specjalne zaproszenie przyjął także Abp. Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. To był sukces Polskiego Stoiska na największej wystawie na świecie w dziedzinie handlu rybami i owocami morza! Polscy Przetwórcy i Producenci Ryb są w ścisłej czołówce! Dogoniliśmy Europę i zaczynamy ją wyprzedzać!
post na fb z dn. 26 kwietnia 2018 r. Bruksela