Moja aktywność poselska w PE, cd. (cz. V)

8.Konferencje organizowane pod egidą EKR (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) w Kołobrzegu, Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze:

 A. w dn. 26 stycznia 2019 r. w Szczecinie Auli Uniwersytetu Szczecińskiego:
„Ochrona pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy”.

Owa ochrona to nasz wspólny moralny i cywilizacyjny obowiązek. Jeśli w Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą, a rocznie z tego powodu umiera w Europie około 90–100 tys. osób, to podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania narażeniu na kancerogeny i mutageny w miejscu pracy staje się pilną koniecznością.
post z fb 27 stycznia 2019 r. konfa Szczecin, w Sali US

B. w dn. 24 listopada 2018 r. Kołobrzeg, nabrzeże portowe
„Ochrona i odbudowa morskiej bioróżnorodności i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej - realizacja projektu unijnego "Czysty Bałtyk" oraz "Alternatywne narzędzia połowowe testowane w ramach projektu unijnego" z udziałem Pani prof. ZUT (Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) inż. Katarzyny Stepanowskiej i dr inż. Sebastiana Króla.
post z fb z dn. 24 listopada 2018 r.

C. w dn. 24. czerwca 2018r. Kołobrzeg, Nabrzeże portowe.
"Osiągnięcia i i wyzwania rybołówstwa bałtyckiego" i "Ochrona skutecznego rozrodu wschodniego stada dorsza-potencjalne sposobu zwiększenia ochrony ryb w okresie tarła" - z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.
post z fb 25 czerwca 2018 r.

D. z dn. 15 maja 2018 r. Kołobrzeg, Nabrzeże portowe
“Europa otwarta i bezpieczna. Zarządzanie wspólnymi granicami zewnętrznymi (w tym funkcjonowanie FRONTEX i jej rola w uszczelnianiu strefy Schengen)” z udziałem Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pawła Szefernakera, sekretarz stanu w MSWiA.
post na fb z dn. 15 maja 2018 r.

E. 1 grudzień 2017 r. Szczecin. Klub 13 Muz w Szczecinie
„Produkty nawozowe z unijnym oznakowaniem CE” i niekorzystnych konsekwencjach na polskim rynku nawozów sztucznych (tym samym – w sektorze rolnictwa)”. „Zagrożenia dla Zakładów Chemicznych Police S.A. z udziałem przedstawicieli specjalistów z Zakładów Chemicznych Police w zakrsie podejścia do przyszłościowej strategii i koncepcji w kwestii przeciwdziałania zagrożeniom na rynku nawozów fosforowych, w tym planowej dywersyfikacji pozyskiwania fosforytów (apatytów).
post na fb z dn. 10 grudnia 2017 r.

F. 08 grudzień 2017 r. Zielona Góra
„Unijne przeciwdziałania w kwestii pracy nierejestrowanej w krajach UE, w tym - realnych zagrożeniach dla polskich przedsiębiorstw zawartych w dyrektywie o pracownikach delegowanych („EU posted workers”)”, z udziałem posła na Sejm RP Marka Asta i wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.
post na fb z dn. 10 grudnia 2017 r.

G. Gorzów Wlkp. 09 grudzień 2016 r.
„Trybunał Konstytucyjny w ujęciu krajowym i Parlamentu Europejskiego” oraz „Zagrożenia dla polskiej floty transportowej w projektowanej unijnej dyrektywie tzw. transportowej” z udziałem min. Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej i posła na Sejm RP Marka Asta.
post z dn 10 grudnia 2016 r.