Moja aktywność poselska w PE - c.d. (cz. II)

3/ Byłem sprawozdawcą (i autorem) b. ważnego raportu legislacyjnego nowelizującego ustanowienie EU-OSHA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)! Stąd, w dn.17 stycznia 2019 r. w mojej obecności podpisano (vide - zdjęcia) stosowny akt prawny ustanawiający tę Agencję, której zapisy będą obowiązywać we wszystkich krajach UE!

W uroczystości podpisania udział wzięli: Antonio Tajani - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i George Ciamba - Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE. Procedowaliśmy nad tym dossier ponad 2 (dwa) lata (!), w tym w 6 (sześciu) „trylogach”, czyli trójstronnych spotkań z przedstawicielami KE i Rady (trwających niekiedy do późnych godzin nocnych - np. do 1:00 w nocy).

4/ Jako współautor projektów rezolucji - w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (10-11-2017 - B8-0594/2017), a w treści podkreślenie, że m.in.::
‼️obecny polski rząd posiada najsilniejszy mandat do sprawowania władzy w historii kraju od upadku komunizmu; ‼️ nadrzędnym celem polskiego rządu jest reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, która odpowiada oczekiwaniom społecznym;
‼️w UE stosuje się podwójne standardy, oskarżając rząd polski o wprowadzanie rozwiązań, które stosowane są w innych państwach członkowskich, np. różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

Także, projektu rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS 27-01-2016 - B8-0154/2016, a w treści, m.in.:
‼️wykrywanie i karanie ludobójstwa,
‼️zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych,
‼️angażowania dzieci w konflikty zbrojne;
‼️sprzeciw wobec brutalnej, okrutnej, totalitarnej, opresyjnej i ekspansywnej ideologii legitymizującej eksterminację chrześcijan, jazydów i innych mniejszości;
‼️w sprawie ochrony ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego w Iraku.

http://www.europarl.europa.eu/…/main-activit…/motions-instit.