Moja aktywność poselska w PE - c. d. (cz. III)

5/ Opinie, m.in. - w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii 27-09-2018 - EMPL_AD(2018)623789 - ogólnounijna ochrona prawna, tzw. sygnalistów („whistleblower”), czyli osób, które prawdziwie zgłoszą lub ujawnią nadużycie, naruszenie prawa lub nieetyczne zachowanie w interesie publicznym, dla dobra obywateli i społeczeństwa.

‼️Należy pamiętać, że największe afery zostały wykryte właśnie dzięki tzw. sygnalistom, np.:
‼️„Panama Papers”- (największa jak dotąd afera z ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych),
‼️afera Volkswagena (zw. Dieselgate) - (manipulowanie wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego),
‼️Afera Luxleaks (system unikania opodatkowania przez duże międzynarodowe firmy), czy też
‼️Afera Cambridge Analytica (m.in. pozyskanie i wykorzystanie w celach komercyjnych danych osób zarejestrowanych na Facebooku), a także
‼️sprawa Jacoba Guji przeciwko Republice Mołdawii (informacja o korupcji w urzędzie prokuratora generalnego).

Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy („Eurofound”), zapewniającej wysokiej jakości informacji na temat jakości życia i warunków pracy w Europie, także

Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ("Cedefop"), dbającej o rozwój kształcenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej

6/ Jak dotąd - 45 pytań wymagających odpowiedzi KE i Rady na piśmie (z zastrzeżeniem, mojej krótszej kadencji w PE o 1,5 roku), m.in.: w zakresie ochrony stad dorsza na Bałtyku, poprawy warunków pracy rybaków w rybołówstwie bałtyckim, sprzeciwu wobec budowy Nord Stream, sprzeciwu wobec projektu o jednolitym rynku cyfrowym (zw. ACTA II), ochrony parowników przed substancjami rakotwórczymi im mutagenami w pracy, itp. Oto pełna lista:

 • Korytarz Bałtyk – Adriatyk 26-02-2019 - P-001029/2019 - Komisja
 • Modernizacja floty rybackiej a fundusz EFMR 19-12-2018 - P-006388/2018 - Komisja
 • Oczyszczanie mórz z plastyków, porzuconych sieci i innych odpadów znajdujących się w morzach 19-12-2018 - E-006392/2018 - Komisja
 • Rewizja sieci TEN-T 19-12-2018 - E-006391/2018 - Komisja
 • Rozwój śródlądowych dróg wodnych w Europie, rozwój i wzmocnienie transportu rzecznego 19-12-2018 - E-006390/2018 - Komisja
 • Strategia dla ryb pelagicznych 19-12-2018 - E-006389/2018 - Komisja
 • Uproszczenie procedur związanych z przyznawaniem środków z Funduszu EMFF 29-11-2018 - P-006051/2018 - Komisja
 • Współfinansowanie z Funduszu EFMR budowy nowych kutrów rybackich 29-11-2018 - E-006055/2018 - Komisja
 • Zredukowania CO2 do zera do roku 2050 29-11-2018 - E-006054/2018 - Komisja
 • Współpraca z Federacją Rosyjską w ramach strategii walki z IUU 29-11-2018 - E-006053/2018 - Komisja
 • Wymiana przestarzałych silników kutrów rybackich na silniki o mniejszej emisji 29-11-2018 - E-006052/2018 - Komisja
 • Decyzja Rady w sprawie wprowadzenia środka technicznego 30-10-2018 - P-005540/2018 - Rada
 • Obowiązek wyładunku w UE dla stad objętych TAC 30-10-2018 - E-005539/2018 - Komisja
 • Używanie sieci stawnych w połowach rekreacyjnych do połowów ryb objętych TAC 30-10-2018 - E-005538/2018 - Komisja
 • Zmiana sposobu wyliczania TAC dla dorsza w Morzu Bałtyckim 30-10-2018 - E-005537/2018 - Komisja
 • Ochrona węgorza a działania KE 30-10-2018 - E-005536/2018 - Komisja
 • Wpływ budowy gazociągu Nord Stream 2 na zasoby ryb w Bałtyku 27-09-2018 - P-004889/2018 - Komisja
 • Wsparcie dla zrównoważonej hodowli jesiotra i pozyskiwania kawioru 27-09-2018 - E-004901/2018 - Komisja
 • Działania mające na celu zachowanie i odrodzenie się stad dorsza na Bałtyku 27-09-2018 - E-004891/2018 - Komisja
 • Strategiczny plan działania dla retencji wody w rzekach 27-09-2018 - E-004890/2018 - Komisja
 • Podstawy do obliczeń stada dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego dla Rosji 25-09-2018 - E-004810/2018 - Komisja
 • Inwestycje w infrastrukturę portową 03-09-2018 - E-004469/2018 - Komisja
 • Modernizacja silników lub wymiana na nowe silniki w jednostkach rybackich 03-09-2018 - E-004468/2018 - Komisja
 • Problem tzw. geoblokowania 30-08-2018 - P-004420/2018 - Komisja
 • Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) 30-08-2018 - E-004423/2018 - Komisja
 • Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) 30-08-2018 - E-004421/2018 - Komisja
 • Połowy na Bałtyku dokonywane przez statki Federacji Rosyjskiej 20-07-2018 - P-004108/2018 - Komisja
 • Wartości TAC a połowy dokonywane przez statki Federacji Rosyjskiej 20-07-2018 - E-004112/2018 - Komisja
 • Przyczyny zapaści dorsza na Morzu Bałtyckim 20-07-2018 - E-004110/2018 - Komisja
 • Rekomendacje ICES a propozycje TAC 20-07-2018 - E-004109/2018 - Komisja
 • Projekt rozporządzenia dla funduszu EFMR 05-07-2018 - E-003717/2018 - Komisja
 • Poważne zastrzeżenia dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym 26-06-2018 - P-003534/2018 - Komisja
 • Działania dla przybrzeżnej floty będą kwalifikowalne do wsparcia przez fundusz EMFF post 2020 21-06-2018 - E-003411/2018 - Komisja
 • Zagrożenie dla przemysłu przetwórczego ryb w Europie 20-06-2018 - E-003370/2018 - Komisja
 • Ochrona dorsza na Morzu Bałtyckim 19-06-2018 - E-003331/2018 - Komisja
 • VP/HR - Rosnące ceny paliw w sektorze rybołówstwa 23-05-2018 - E-002730/2018 - Komisja
 • Skutki zmian zaproponowanych przez KE w rewizji dyrektywy 96/71/WE dla konkurencyjności gospodarki UE 29-07-2016 - P-006146/2016 - Komisja
 • Konsultacje społeczne dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 29-07-2016 - E-006150/2016 - Komisja
 • Skutki zmian zaproponowanych przez KE w rewizji dyrektywy 96/71/WE dla bezpieczeństwa pracowników i firm delegujących 29-07-2016 - E-006149/2016 - Komisja
 • Skutki zmian w dyrektywie 96/71/WE dla przedsiębiorstw i pracowników 29-07-2016 - E-006148/2016 - Komisja
 • Skutki zmian zaproponowanych przez KE w rewizji dyrektywy 96/71/WE dla bezpieczeństwa pracowników i europejskich usługodawców 29-07-2016 - E-006147/2016 - Komisja