Można uczciwie,odpowiedzialnie i dla dobra wspólnego!? Można!

Oto dalsze konkrety skuteczności rządów Prawa i Sprawiedliwości:

 

1/NBP - zysk w 2016 r. ponad 9 mld zł (najlepszy w historii banku!);
2/PKN Orlen SA - w 2016 r. rekordowy w historii Spółki, zysk netto w kwocie 5,7 mld zł i był on aż o 2,5 mld zł wyższy od zysku osiągniętego w 2015 roku;
3/LOTOS - zysk najwyższy w historii spółki, skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 1 mld zł (dla porównania w 2015 r. LOTOS zanotował 0,3 mld straty netto);
4/Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO - zysk w roku 2016 r. - 51,238 mln zł (po raz pierwszy w 15-letniej historii!);
5/PLL LOT zarobił na działalności podstawowej ok. 200 mln zł w 2016 r., (strata spółki z tej działalności w 2015 r. wyniosła 46,5 mln zł.), a w budżecie na 2017r. LOT zaplanował 175 mln zł zysku z przewozu pasażerów, czyli działalności podstawowej;
6/PGG (Polska Grupa Górnicza) - w październiku 2016 r. spółka po raz pierwszy zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln zł., w listopadzie i grudniu zanotowała zysk netto w wysokości odpowiednio 18,6 mln zł i 35,8 mln zł. Zysk jest także w styczniu tego roku!;
przy
rekordowo niskim bezrobociu (5,3%) i mocnym wzroście PKB Polski!

Dodajmy do tego spodziewane realne efekty wizyty Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w USA: - wzrsot eksportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, - wzrost zatrudnienia polskich firm software'owych,- zwiekszenie eksportu drobiu, jabłek i towarów wysko przetworzonych na rynek amerykański,- pożądany efekt dywersyfikacyjny i cenowy importu gazu łupkowego z USA.