Minister Marek Gróbarczyk i Poseł Czesław Hoc w Chojnie zachęcali do głosowania na Andrzeja Dudę

Chojna - sentymentalne i owocne spotkanie w rodzinnych stronach z mieszkańcami Chojny i jej włodarzami! Pośrodku monumentalnych gotyckich budowli: Kościoła Mariackiego - jednego z największych i najpiękniejszych gotyckich Kościołów w Polsce a Ratuszem - z przepiękną i bogatą gotycką elewacją frontową! Konkretna zapowiedź budowy przepływowego zbiornika retencyjnego (odtworzenie części fosy) wzdłuż Alei Poetów oraz zapowiedź Oddziału PSP w Chojnie!