Milion złotych na budowę stadionu lekkoatletycznego w Kołobrzegu

Dobra Zmiana dla Pomorza Środkowego na całego!

Reaktywacja potęgi PŻB "Polferries" w Kołobrzegu; 17 Oddz.KOWR (Kraj.Oś.Wsparcia Rol.) i 17 Oddz. Zakł. Gaz. PSG (Pol. Sp. Gaz.) w Koszalinie; kontynuacja bud. S6 i S11 (z war.kołobrzeskim), z nowym odc. drogi od Szczecinka do Koszalina (1mld 200 mln zł) oraz obwodnic Koszalina, Szczecinka, Sianowa; modernizacja trzech ulic w Koszalinie w ciągu drogi S11(24 mln zł); koleje dużej prędkości (EIP ze skł. "Pendolino"); Program Mieszkanie Plus w gm. Sianów; zażegnanie widma budowy elektr. jądrowej w Gąskach k/Mielna; skuteczna ochrona ziemi ornej i leśnej - wyeliminowanie skandal. wykupu metodą "słupów" lub fikcyjnych spółek z kapit. zagr.; uporządk. gosp. wodno-śćiekowej w powiecvie drawskim (30 mln zł); skuteczne uporządk. bud. farm wiatrowych; ochrona i rozwój rybołówstwa bałtyckiego, w tym - rekreacyjnego; kontynuacja bud. i modernizacji infrastruktury sportowej (poprzednio Ustronie Mor. i Kołobrzeg, Borne Sulinowo,Sczzecinek i obecne - dalsze wsparcie fin.); aktywna i konkretna polityka.prorodzinna i społeczna, tak istotna w naszym Regionie (wsie popegeerowskie, które coraz bardziej pięknieją),: wkrótce - dalsze dobre działania i efekty ...

Czytaj cały artykuł...


fot. miastokolobrzeg.pl