Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) solą każdej narodowej gospodarki!

Oto cała moja wypowiedź podczas debaty w PE w Strasburgu dotyczącej sprawozdania autorstwa prof. Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

 

Jak ważnego, bardzo potrzebnego i aktualnego tematu podjął się Pan Prof. Krasnodębski niech zaświadczą następujące dane: w Unii Europejskiej istnieje 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią blisko 99% wszystkich przedsiębiorstw Unii i zatrudniają ponad 74 mln osób.
Zatem, bez tych przedsiębiorstw, nie byłoby tylu nowych miejsc pracy, innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. Te przedsiębiorstwa to sól każdej narodowej gospodarki.
Sprawozdanie Pana Prof. Krasnodębskiego jest tym cenniejsze, iż obok ważnych rekomendacji w kwestii jak najlepszego wykorzystania potencjału MŚP, Pan Prof. jednocześnie podkreśla i przestrzega przed realnymi zagrożeniami w rozwoju przedsiębiorczości, m.in.: brakiem spójnego i pewnego prawa, nadmierną biurokratyzacją systemów administracyjnych, fiaskiem uniwersalnego modelu dla tworzenia miejsc pracy, niedopasowaniem umiejętności czy też zjawiskem tzw. drenażu mózgów.
W konkluzji, to bardzo dobry i pożyteczny dokument w aspekcie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości!".