Kontynuujemy budowę S 11 „Drogi Życia” dla Pomorza Środkowego, która jeszcze nie tak dawno była „Drogą przez mękę”

Zatem, przez Wielkopolskę i Opolskie wartko i bezpiecznie - do i ze Śląska.

Moje długoletnie działania na rzecz budowy drogi ekspresowej S 11:

1/W dn. 14 czerwca 2013 r. założyłem „Parlamentarny Zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S 11” - działający w kontekście mobilizacji i aktywizacji miarodajnych czynników politycznych i instytucjonalnych w kwestii budowy S11;

2/Już od 2007 r. - moje sejmowe interwencje w kwestii budowy S11. Oto tylko niektóre z nich:

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/53A86FFF
Interpelacja poselska z dn. 04 grudnia 2007 r. - w sprawie drogi krajowej (ekspresowej) Kołobrzeg-Katowice i tzw. wariantu kołobrzeskiego połączenia drogi krajowej S6 z drogą S11

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/293DA05F
Interpelacja poselska z dn. 8 lutego 2010 r. - w sprawie protestu mieszkańców osiedla w Niekłonicach w aspekcie nieprawidłowości w przygotowaniu i realizacji budowy drogi krajowej S11 przebiegającej przez tereny gm. Świeszyno

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1F99011E
Zapytanie poselskie z dn. 20 października 2010 r. - w sprawie zbiorowego protestu mieszkańców Starych Bielic, Niekłonic i Konikowa w woj. zachodniopomorskim w związku z nieprawidłowościami ze strony władz samorządowych i GDDKiA Oddział w Szczecinie w przygotowaniu i realizacji budowy drogi krajowej S11

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…
Interpelacja poselska z dn. 19 lutego 2013 r. - w sprawie bezwzględnie koniecznej decyzji dotyczącej umieszczenia drogi ekspresowej S11 na priorytetowej liście w ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2020˝

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…
25 stycznia 2013 r.w sprawie pilnej inwestycji drogowej GDDKiA w mieście Bobolice w pow. koszalińskim (budowa dwóch rond)

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp…
Zapytanie poselskie z dn. 09 września 2012 r. - w sprawie pilnej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej S11 na odcinku Kołobrzeg - Podczele

CZYTAJ WIĘCEJ