Koniec ze skandalicznym wyciekiem solanki do Bałtyku!

Kilka zdecydowanych interwencji poselskich w Ministerstwie Gosp. Morskiej oraz w Sejmowej Komisji Morskiej do Pana Prezesa PGW „Wody Polskie” i Pani Minister w Ministerstwie Gosp. Morskiej i ŻŚ oraz merytoryczna i konstruktywna praca Pani Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie - i kilkuletni (!) skandaliczny niekontrolowany wyciek solanki w Kołobrzegu ZACZOPOWANY!

Ba, nawet sam inwestor oficjalnym pismem powyższe zakomunikował!
Oto, tylko niektóre konkrety moich ostatnich interwencji:

Zapis przebiegu posiedzenia z dn. 18-12-2019 r. Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /nr 5/ z udziałem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy
Poseł PiS: Czesław Hoc
„(…)Druga sprawa nawiązuje do aspektów pewnych działań. W Kołobrzegu od pięciu lat wycieka woda mineralna. Jest to spowodowane tym, że inwestor, który budował, robił przedsięwzięcie, dokopał się, tak niefortunnie wywiercił, zrobił wykop, że uaktywnił wyciek wody mineralnej. Woda wycieka do Bałtyku. Wody Polskie, zlewnia w Koszalinie wzięła się do roboty, są pewne efekty, ale uważam, że są to efekty chwilowe i jeszcze niepełne. Panie prezesie, znowu jest do pana prezesa pytanie, apel. Proszę o odpowiedź, na jakim etapie jest zaczopowanie tego niefortunnego odwiertu. Czy inwestor poniesie karę? Czy w planie jest tzw. wykonawstwo zastępcze, kiedy wykonacie bardzo poważną inwestycję zaczopowania odwiertu, żeby potem być może sądownie wyegzekwować to inwestora, który popełnił wręcz przestępstwo albo wykroczenie?
„(…) Upieram się jeszcze przy Kołobrzegu, ponieważ pani dyrektor zlewni w Koszalinie bardzo energicznie i merytorycznie działa, aktywizuje się, ale znowu odnoszę wrażenie, że potrzeba odgórnej siły sprawczej, wzmocnienia przekazu i rozwiązania problemu. Nie może być tak, że pięć lat wycieka woda mineralna, a państwo polskie praktycznie nie może wyegzekwować, żeby zaczopować, zamknąć odwiert. Bardzo proszę o niejako osobisty nadzór nad tymi działaniami. Dziękuję bardzo.
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca: „(…)Zapewniam pana posła, że temat ten będzie zamknięty”.

Zapis przebiegu posiedzenia z dn. 10-01-2020r. Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /nr 8/ z udziałem Anny Moskwy - podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe (nadzorującej PGW „Wody Polskie”)
Poseł PiS: Czesław Hoc (do Pani Minister Anny Moskwy):
„(…)Chodzi o skandaliczny wyciek wody mineralnej w Kołobrzegu od kilku lat powstały w wyniku prac inwestycyjnych. Wiem, że od razu zostały podjęte działania, za co chciałbym serdecznie podziękować. Pomimo tego proszę jeszcze panią minister o ministerialny nadzór”.