KOMUNIKAT PRASOWY GRUPY EKR(Bruksela, 15 maja 2017)

Czesław Hoc: Nie może być mowy o naruszaniu kompetencji państw członkowskich w ramach polityki edukacji i zatrudniania!

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat Europejskich Ram Kwalifikacji. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Eurodeputowany PiS podkreślił, że Europejskie Ramy Kwalifikacji stanowią perspektywicznie ambitny instrument, który promuje mobilność zawodową obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwia im uczenie się przez całe życie. „Ramy kładą nacisk nade wszystko na rezultaty uczenia się w trzech kategoriach - wiedzy, umiejętności i kompetencji” - powiedział europoseł PiS.

Czesław Hoc zaznaczył, że nowe priorytety strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 roku umożliwiają osobom uczącym się i pracownikom lepsze zaprezentowanie swoich umiejętności, bez względu na to, gdzie je zdobyli.

Ale niestety, diabeł tkwi w szczegółach. Jak zastosować mechanizmy porównywalne i uznawanie kwalifikacji zdobytych, np. w państwach trzecich? Jak ma funkcjonować nowy układ wzajemnych zależności między Europejskim Systemem Transferu Punktów a Europejskim Systemem Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu? Jak jednoznacznie zdefiniować pojęcie kompetencji?” - pytał europoseł PiS. „Wszystko to przy bardzo ważnym założeniu: nie może być mowy o naruszaniu kompetencji państw członkowskich w ramach polityki edukacji i zatrudniania” - dodał Czesław Hoc.