Komunikat prasowy Grupy EKR

Czesław Hoc: Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty i zgodny z zasadami jednolitego rynku.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. W ramach tego zagadnienia poruszono kwestie związane z zatrudnieniem i aspektami społecznymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 rok. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Europoseł PiS podkreślił, że w omawianym dokumencie są zawarte słuszne kwestie dotyczące wzrostu zatrudniania i godnych miejsc pracy, ograniczania ubóstwa, wspierania osób ze skrajnych grup wiekowych, zwiększania dostępu do edukacji, troska o małych i średnich przedsiębiorców, integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy czy też inicjatywy na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Hoc przywołał dane Eurostatu, z których wynika, że 44% Europejczyków nie posiada umiejętności cyfrowych podczas gdy 90% wszystkich miejsc pracy wymaga ich posiadania.

„Jednak trudno zgodzić się, by Europejski Filar Praw Socjalnych był zaprojektowany jako uzupełnienie krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego włączenie do semestru europejskiego będzie próbą forsowania jednolitych standardów w polityce społecznej, które przecież pozostają w kompetencji państw członkowskich” - mówił europoseł PiS.

Czesław Hoc zaznaczył, że regulacje unijne lub krajowe nie mogą tworzyć nowych barier na rynku wewnętrznym, osłabiając konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. „Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty i zgodny z zasadami jednolitego rynku” - podsumował Hoc.