Kolejny sukces! Polska jako bezpieczna przystań do inwestowania!

Po raz pierwszy w historii - w najnowszym rankingu US News & World Report, Polskę uznano jako jedno z pięciu najlepszych państw do inwestowania!

Decydowały oceny inwestorów w takich kategoriach jak: stabilność gospodarcza i polityczna, przyjazny system podatkowy, poziom korupcji, innowacyjność gospodarki i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. (emde/money.pl) 
Przypomnę (w skrócie), dobre i budujące informacje, sprzed kilku dni, na moim profilu fb,: 1/Agencja ratingowa Moody's podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski w 2017 roku do 3,2 rok do roku z 2,9%.; 2/Historycznie niskie bezrobocie na poziomie 5,4% (Eurostat); 3/NBP - zysk w 2016 r. ponad 9 mld zł (najlepszy w historii banku!); 4/PKN Orlen SA - rekordowy w historii Spółki, zysk netto w kwocie 5,7 mld zł.; 5/Przewozy Regionalne, zysk 51,238 mln zł (po raz pierwszy w 15-letniej historii!); 6/PGG (Polska Grupa Górnicza) - w m-cach:X,XI,XII, Spółka po raz pierwszy zanotowała dodatnie wyniki finansowe w wysokości (odpowiednio) 15 mln zł., 18,6 mln zł i 35,8 mln zł. Zysk jest także w styczniu tego roku!; 7/Tegoroczny deficyt może być mniejszy nawet o 20 mld zł od kwoty zapisanej w ustawie budżetowej; 8/LOTOS - zysk najwyższy w historii spółki, skonsolidowany zysk netto przekroczył poziom 1 mld zł; 9/PLL LOT zarobił na działalności podstawowej ok. 200 mln zł w 2016 r.,(strata spółki z tej działalności w 2015 r. wyniosła 46,5 mln zł.);10/Reaktywacja przemysłu stoczniowego; 11/"Baby boom" w Polsce; 12/Uczestnictwo Polski w G20; 13/Bataliony NATO w Polsce!, itd.

BTW. To, co opowiadają politycy z totalnej opozycji w zakresie kondycji i pozycji Polski, z uwagi na całkowity bezsens, można pominąć. Ale jak należy traktować „uczone” opinie „profesjonalistów”, mieniących się głównymi ekonomistami, wykładowcami ekonomii na Uniwersytetach, tytułami profesorów z dziedziny finansów i ekonomii, itp., pozostawiam bez komentarza. Oto, niektóre z nich:
„(...)Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).To nieodpowiedzialny dokument i rozszerzanie władzy jego Autora nad gospodarką nie jest dobrym pomysłem! Powołanie Mateusza Morawieckiego na stanowisko ministra finansów to niebezpieczny krok! 
„(...) Bardzo silny wzrost wydatków publicznych związany z programem „Rodzina 500 plus” jest działaniem odwrotnym, pogarszającym stan finansów publicznych” (gł. ekonomista R.T. rp.pl z dn30.09.2016r).
albo 
„(..)Mamy dom z dziurawymi, nieszczelnymi oknami i cieknącą kanalizacją, a obiecujemy wybudować wielki taras z przepięknym widokiem (prof. D.F.) money.pl z dn.17.02.2016r.
albo
„(...)Historyczne doświadczenie dowodzi, że centralizacja decyzji alokacyjnych rzadko prowadzi do pozytywnych skutków ekonomicznych, a jeżeli nawet prowadzi, to z reguły pociąga za sobą wysokie koszty społeczne. Strategia, która precyzyjnie nie pokazuje źródeł finansowania, nie nadaje się do konsultacji społecznych – nadaje się do kosza.(prof. J.C.) z dn.03.08.2016 rp.pl