Kolejne info w kwestii EFMR!

MEP CZESŁAW HOC, EKR, EUROPARLAMENT

⚠️ Kolejne info w kwestii EFMR! W Brukseli, nadal twardo negocjujemy kluczowe kryterium definicji “przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę” („small-scale coastal fishing vessel”). Walczymy - do 12m !!!. Głosowanie w Komisji Rybołówstwa (PECH) już 7 marca! Ostateczne głosowanie w PE, na sesji plenarnej w Brukseli w dn. 3 kwietnia!
⚠️ Dzisiaj (26.02.), do późnego wieczora negocjowaliśmy końcowe kompromisy EFMR (Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na lata 2021 - 2027, w którym uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień”).
⚠️ Ponownie, ożywiona i momentami „ostra” dyskusja w aspekcie definicji - „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę” („small-scale coastal fishing vessel”). Otóż, na dzisiejszym posiedzeniu wszyscy kontrsprawozdawcy, po wspólnych ustaleniach oraz zasięgnięciu opinii niektórych organizacji rybackich, zdecydowanie opowiedzieli się za kryterium, które ustala całkowitą długość łodzi rybackiej do 12 m (!). Jednak, na taki wspólny kompromis nie zgodził się Przewodniczący - Poseł Sprawozdawca tego dossier - Gabriel Mato (z grupy EPP).
⚠️Zatem, aktualny stan: nie ma kompromisu w kwestii definicji „przybrzeżnego statku rybackiego na małą skalę”, szczególnie dotyczącej całkowitej jego długości. W czwartek, już e-mailowo, poseł sprawozdawca Mato ma przedstawić propozycje kompromisów, w tym najbardziej kontrowersyjnego - dotyczącego definicji „small-scale”. Głosowanie w Komisji Rybołówstwa już 7 marca! Planowane głosowanie na Sesji Plenarnej już 3 kwietnia!