Kolejne dobre rozwiązanie Ministerstwa Zdrowia!

Skracamy kolejki do lekarzy specjalistów! Obecnie do: kardiologa, endokrynologa, neurologa, ortopedy - nielimitowana pierwsza wizyta. Brawo!

Przypomnijmy: najpierw zniesiono limity w diagnostyce obrazowej: KT (komputerowej tomografii) i MRI (rezonansu magnetycznego) oraz operacji zaćmy i endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego! Dało to wymierny i bardzo dobry afekt! Obecnie wprowadzamy nielimitowaną I wizytę do w/w lek. specjalistów o wyraźnie zwiększonej wycenie świadczeń (II poł. 2019 r. o 50%, obecnie - o 30%, od lipca - 17% i stycznia 2021r. - dalsze 10%).

Pamiętamy też, że w roku 2019 roku wprowadzono wyższą stawkę dla lekarzy POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) za leczenie ustabilizowanych przypadków w chorobach tarczycy, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego.

P.S. Będę promował w MZ, by do endokrynologa, bezzwłocznie były przyjmowane przypadki: 1/kobiety w stanie błogosławionym; 2/raki tarczycy (po rozpoz. hist.-pat.); 3/po operacji tarczycy, nadto - przy rozpoznaniu znacznej niedoczynności tarczycy z przyczyn rtg-terapii w przypadku nowotworów okolicy szyi i kl. piersiowej (np. raka piersi) lub w trakcie leczenia kardiologicznego (amiodaronem); 4/w chorobie Graves- Basedowa z tzw. złośliwym wytrzeszczem; 5/osoby z niepełnosprawnością (I stopień oraz zespół Downa i Turnera).