Każdego roku w UE odnotowuje się 4 tys. śmiertelnych wypadków i ponad 3 mln poważnych wypadków w miejscu pracy!

Konsekwencje i koszt: to cierpienie ludzi i straty 3% GDP (PKB UE)!

Zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i zapobieganiem tym dramatycznym zdarzeniom w UE zajmuje się Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) z siedzibą w Bilbao (Hiszpania - w Kraju Basków).

Podczas wczorajszych obrad Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) miała miejsce pierwsza łączna debata trzech agencji: EU-OSHA, CEDEFOP (Europejskie centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), EUROFOUND (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy). Był to ważny etap w przygotowaniu wspólnego raportu dotyczącego tych trzech agencji, okazja do dyskusji z przedstawicielami KE, sprawozdawcami cieniami (shadows reporters) z ramienia wszystkich grup politycznych i pozostałymi członkami Komisji EMPL.

Obecnie obowiązujące przepisy określające prace tych agencji są w niektórych aspektach wysoce nieaktualne. Dlatego w moim raporcie koncentruję się na aktualizacji tych przepisów, na lepszym zagospodarowaniu środków budżetowych, usprawnieniu wzajemnej współpracy pomiędzy przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników oraz na nowych wyzwaniach cywilizacyjnych - a wszystko celem zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Kolejne spotkania dotyczące tych trzech agencji przewidziane są na najbliższe tygodnie.
Jako sprawozdawca legislacyjnego Raportu dotyczącego funkcjonowania EU-OSHA jestem zobligowany do wizyty roboczej w Bilbao (lipiec 2017), siedziby EU-OSHA w celu wspólnej oceny i aktualnej analizy działań obecnych Europejskiej Agencji i wyzwań przyszłościowych!

Europejskie miejsca pracy muszą być bezpieczne, zdrowsze i bardziej wydajne! Z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw i firm oraz rządów państw członkowskich UE.