Jest uroczyste zwieńczenie długich prac nad niezwykle ważną regulacją

Podniosły moment podpisania aktów prawnych wprowadzających w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nowelizującego akt ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przez Antonio Tajaniego (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), George’a Ciambę (Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE) oraz Czesława Hoca (posła - sprawozdawcy, głównego autora rozporządzenia).

Jest to uroczyste zwieńczenie długich prac nad tą niezwykle ważną regulacją, której zapisy będą obowiązywać we wszystkich krajach UE!