Jest Plan i są konkrety!

Andrzej Duda wraz z rządem Dobrej Zmiany wypowiedzieli zdecydowaną wojnę rakowi!

Cancer Plan, czyli NSO - Narodowa Strategia Onkologiczna! Wcześnie wykryć! Wyleczyć! Poprawić jakość życia w trakcie i po leczeniu! Zawsze zapobiegać! Łącznie - 11 mld zł! Strategia już działa - do 2030!
A w niej - wprost rewolucyjne i rewelacyjne rozwiązania, m.in.:

* od 2021 r. szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Human Papilloma Virus) wszystkich dziewcząt w wieku dojrzewania (zatem - koniec z rakiem szyjki macicy - drugiego pod względem częstości nowotworu złośliwego wśród kobiet);

* do końca 2030 r. przynajmniej 90% dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE (zatem, innowacyjna terapia tzw. onkologia spersonalizowania i precyzyjna - jeszcze kilka lat temu była tylko w sferze kosmicznych marzeń, obecnie i w niedalekiej przyszłości będzie priorytetem i standardem w terapii celowanej raków). Już obecnie, np.:

- „pełne zabezpieczenie” w raku piersi - lek „Kadcyla” (koniugat trastuzumabu i emtanzyny) w rozsianym raku piersi HER 2-dodatnim oraz anastrozol, letrozol i eksemestan w hormonozależnym i HER 2-ujemnym raku piersi;

- wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

- enzalutamid w raku gruczołu krokowego opornego na kastrację;

- obinutuzumab („Gazyvaro”) u chorych na chłoniaki złośliwe;

- wandetanib („Caprelsa”) w przerzutowym raku rdzeniastym tarczycy;

- azacitidinum („Vidaza”) u chorych na ostrą białaczkę szpikową;

- ozymertynib w tzw. drugiej linii leczenia u chorym na raka płuc a ceretynib („Zykadia”) w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca” i wiele innych.

* do końca 2023 r. obowiązek (!) stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.

* od 2024 r. finansowanie ze środków publicznych nowych Programów Badań Przesiewowych w grupach wysokiego ryzyka.

To nie koniec! Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy powstanie specjalny Fundusz Medyczny (FM). I dodatkowe - rocznie 2 mld 750 mln zł! Leczenie bardzo trudnych przypadków onkologicznych, zwłaszcza wśród dzieci oraz chorób rzadkich!