Jednorazowe świadczenie pieniężne dla Sybiraków!

"Jeśli zapomnę o Nich - Ty Boże na niebie zapomnij o mnie!” (A. Mickiewicz - „Dziady”, cz. III)!
Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, dziś Sejm przyjął ustawę, która wszystkim tym, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za wyrządzone zło i doznane cierpienia na „nieludzkiej ziemi” - a zostali w latach 1939-56 zesłani lub deportowani do Związku Sowieckiego (ok. 22 tys. osób), otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania.❗️Za każdy pełny miesiąc w tych latach otrzymają 200 zł, jednak, nie mniej niż 2400 zł. Biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu (śr.66 miesięcy) wielu z Nich otrzyma jednorazowo 13,2 tys.zł!
Ważne:
* świadczenie będzie zwolnione od egzekucji, więc nie będzie zajęte na poczet długów;
* nie będzie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do innych świadczeń;
* będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych!