Jak ratować stado dorsza we wschodniej części Bałtyku?

Skierowałem do Komisji Europejskiej pisemne pytanie o to, czy planuje podjąć działania mające na celu zachowanie i odrodzenie się stad dorsza na Bałtyku - w sytuacji, gdy od wielu lat obserwujemy brak poprawy jakości tego stada.

Stan zachodniego stada dorsza atlantyckiego - wg. KE - stopniowo ulega poprawie. Jak poprawić sytuację we wschodniej części Bałtyku?

 

Oto pełna treść odpowiedzi KE na moje pytanie:

Odpowiedź udzielona przez komisarza Karmenu Vellę
w imieniu Komisji Europejskiej

Komisja informuje Pana Posła, że zgodnie z najnowszą oceną Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES)[1] stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego zaczyna się odbudowywać, co wskazuje, że środki podjęte w ciągu ostatnich lat powoli przynoszą efekty.

Status stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części Bałtyku nie poprawia się jednak mimo wysiłków ostatnich lat. Naukowcy nadal próbują w pełni zrozumieć liczne powiązane ze sobą przyczyny tej sytuacji. Komisja zaproponowała w związku z tym postępowanie zgodne z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami oraz zachowanie letniego okresu zamkniętego wraz z dalszym ograniczeniem całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC). Państwa członkowskie mogą poza tym wprowadzić dodatkowe środki ochrony. Komisja zaproponowała ponadto państwom członkowskim z regionu Morza Bałtyckiego rozważenie zarządzania przestrzennego stadem szprota zgodnie z zaleceniem ICES. Zarządzanie to ma na celu zwiększenie połowu w północnej części Morza Bałtyckiego względem części południowej, by zapewnić dorszom we wschodniej części Bałtyku wystarczającą ilość pożywienia.