Hasła „klucze” wywiadu w TV Trwam

- Polskość to świętość. - Jestem najpierw dumnym Polakiem, jestem też Europejczykiem. - Polska w UE jako lider wartości! - Prywatna wojenka Fransa Timmermansa z Polską. - Pycha i wyniosłość eurokratów może doprowadzić Europę do ruiny w wymiarze biblijnej przypowieści o Wieży Babel; - Usta elit europejskich pełne frazesów: „Na ustach słowicze trele, a w sercu lisie zamiary”; - Konsekwencje dla UE „No deal Brexit” (wyjścia Wlk. Brytanii bez porozumienia); - Larum grają na Bałtyku; - EFMR szansą dla Bałtyku, rybołówstwa (głównie - rodzinnego), akwakultury i rybnego przemysłu przetwórczego.

1/Lekcja opamiętania - odrzucony pomysł raportu dotyczący oceny praworządności w Polsce na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE); 2/Niezrozumiałe działania PE w kontekście możliwości powiązania funduszy europejskich z oceną praworządności (negatywna opinia ETO - Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także wykładnia Służby Prawnej Rady Europejskiej w aspekcie niemożności obejścia art. 7 Traktatu o UE (dotyczącego stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia wartości państwa członkowskiego UE); 3/Pycha i wyniosłość eurokratów może skończyć się ruiną, tak jak w przypowieści o biblijnej wieży Babel; 4/Polska jest i będzie w Europie - to Polska ratowała Europę, chociażby rok 1683 - zatrzymanie Imperium Osmańskiego w Odsieczy Wiedeńskiej, czy rok 1920 - powstrzymanie nawały bolszewickiej; 5/Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2021-2027 jako szansa na odbudowę i ochronę ekosystemu morskiego Bałtyku, bioróżnorodności i głównie odbudowy zasobów ryb. Priorytet to łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Ważne też akwakultura i przemysł przetwórczy.6/Dla posłów Prawa i Sprawiedliwości polskość w UE to świętość!