GOŚĆ STUDIA BAŁTYK w Polskim Radiu Koszalin | 30.06.2017

Główne tezy w wywiadzie:

1/ Sieć szpitali. Nowe rozdanie w systemie ochrony zdrowia dla poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka zdrowotna, SOR-y, Szpitalne Izby Przyjęć), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (wynikający z obowiązku konstytucyjnego, art. 68, ust 1 Konstytucji RP) oraz kompleksowość i ciągłość opieki specjalistycznej (specj. poradnie przyszpitalne).

2/ Komisja ds. Amber Gold. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale skutecznie i winni muszą zostać ukarani. Ukazanie państwa teoretycznego i zagarniętego przez tych, którzy mieli się tylko bogacić kosztem innych. „Nic Polakom do zwrócenia nie mam” - z jednej strony buta głównego oskarżonego, z drugiej zaś, przeświadczenie, że w wyniku różnego rodzaju kombinacji i manipulacji oraz zdolności wyprowadzania pieniędzy na zagraniczne konta, te pieniądze pozostaną „nietknięte”. Żal tych, którzy stracili oszczędności swojego życia! Oczekują oni sprawiedliwości.

3/ Uchodźcy w samorządach, w których władzę dzierży PO, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, nawet bez zgody rządu i bez zgody mieszkańców.

Na konferencji w Kołobrzegu zapytaliśmy, czy i na jakich zasadach, kto będzie wypłacał świadczenia socjalne (czyżby ze składek partii PO?) i jak to się ma do braku mieszkań socjalnych dla ponad 400 mieszkańców oczekujących w Kołobrzegu na tego rodzaju lokale, ilu przyjęto rodaków z Kazachstanu lub Kresów Wschodnich przy ogólnej konstatacji, że uchodźcom należy pomagać, ale nade wszystko u źródeł. I to polski rząd czyni!

CAŁY ARTYKUŁ...