Gorący spór o skorupiaka z lodowatych wód Spitsbergenu!

Na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa (PECH), bardzo ważne spotkanie z Ministrem Rybołówstwa Królestwa Norwegii.Per’em Sandbergiem.

Na wstępie minister podkreślił fakt, że Unia Europejska, a szczególnie Polska (!) jest bardzo ważnym partnerem handlowym jego kraju. Poruszył też spodziewany, a aktualnie wciąż sporny temat połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu, przedstawiając stanowisko rządu norweskiego.

Mając tylko 1 min. na wypowiedź, ograniczyłem się do aktualnie dwóch najważniejszych tematów: niezbędnego postępu w spornej kwestii połowów kraba śnieżnego, a także halibuta oraz potrzeby dalszej wymiany danych naukowych, by na ich podstawie budować model zrównoważonego rybołówstwa.

Podkreśliłem fakt, iż trzy polskie jednostki rybackie z niecierpliwością czekają na zniesienie norweskiej blokady na rozpoczęcie połowów kraba na wodach Norwegii (na które zgodę i pozwolenie otrzymały od KE na mocy przepisów Traktatu Paryskiego) i ponoszą olbrzymie straty w sytuacji braku możliwości połowów z jednej strony, z drugiej zaś ponoszą koszty w związku ze spłatą nakładów inwestycyjnych.

Te dyskusje będą trwały jeszcze długo i na wielu szczeblach, jednak bardzo istotnym jest fakt, że z poziomu Parlamentu Europejskiego Norwegia otrzymuje sygnał, iż wspólne relacje handlowe naszych krajów mają długą i obopólnie korzystną historię, że jesteśmy ważnymi dla siebie partnerami gospodarczymi i chcemy dążyć do porozumienia, korzystnego dla obu stron tego sporu.