"Gender w programach reform, gender w programach konwergencji, gender w programach na rzecz stabilności, itd."

Oto moja wypowiedź podczas sesji Parlamentu Europejsiego w Strasburgu i debaty:

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

Doceniając znaczenie Europejskiego Semestru, jako unijnego kalendarza koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wskazać, że w ostatecznym raporcie pojawiły się, w mojej opinii, pewne kwestie problematyczne.

To są zapisy, które naruszają kompetencje Państw Członkowskich, np. wprowadzenie kwestii równości płci do Narodowych Programów Reform czy też kwestia równości płci wpisana do raportu w sposób nakazowy: gender w programach reform, gender w programach konwergencji, gender w programach na rzecz stabilności, itd.

Problematyczne też są zapisy promujące uchodźctwo jako siły roboczej i poprawy demografii w państwach UE! W mojej ocenie, należy nadać obowiązek prowadzenia aktywnej, konkretnej i kompleksowej polityki prorodzinnej, z tworzeniem nowych miejsc pracy i budowy mieszkań dla młodych ludzi, z dewizą w każdym państwie członkowskim UE, że dzieci - to nie koszt, lecz radosna inwestycja!