Dzieci - to nie koszt. To inwestycja!

Podróżuj rodzinnie i poznaj piękną Polskę całą! Sejm przyjął ustawę o bonie turystycznym.

„Bon turystyczny” na każde dziecko w kwocie 500 zł, dla dzieci niepełnosprawnych - 1000 zł! W tym - dla opiekunów, którzy pobierają świadczenia wychowawcze, dla dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej bądź instytucjonalnej), a także dla dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki wyższe niż 500 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ...