Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Przyjaciele! Szanowni Państwo!

Zapytano mnie (i słusznie) czy ten nagły „wylew” mojej aktywności poselskiej w PE na facebooku (cytuję) - „czy to tylko narcyzm i samochwalstwo przed/w ramach kampanii wyborczej do PE?”. Odpowiadam - Ani narcyzm, ani samochwalstwo. Być może - „przy okazji”- po trosze przed kampanią wyborczą. Otóż, zostałem niejako „zmuszony” do tego rodzaju przedstawienia mojej aktywności poselskiej w PE, bowiem różnego rodzaju manipulatorzy mogli podać taką oto informację, że aktywność poselska w PE danego europosła jest „ZEROWA”.

Zatem, podsumujmy fakty (!) mojej aktywności poselskiej - szczegóły, vide - poniżej w poszczególnych postach na fb:

1/ Według strony „VoteWatch Europe” – jestem na 3 (!) (trzeciej) pozycji w swojej grupie politycznej EKR, a na pozycji 21(!) (dwudziestej pierwszej) pośród wszystkich 751 posłów do PE w rankingu aktywności Posłów pod względem głosowań (Ranking by Vots)! Wręcz wzorowa aktywność! Wszak - „Głosujesz - decydujesz!”

2/ 60 (sześćdziesiąt) wystąpień na sesjach planarnych, głównie w Strasburgu (z zastrzeżeniem, mojej krótszej kadencji w PE o 1,5 roku). Wiele z nich w bardzo istotnych kwestiach, szczególnie w zagadnieniach praw pracowniczych, rynku pracy, zatrudnienia, w tym - ludzi młodych, bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym - o dyrektywach „transportowej”, „antykadmowej” (zw. nawozową), Pakiecie Mobilności, Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym, itp.) oraz szeroko rozumianego rybołówstwa

3/ Sprawozdawca (i autor) b. ważnego raportu legislacyjnego nowelizującego ustanowienie EU-OSHA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)! Stąd, w dn.17 stycznia 2019 r. w mojej obecności uroczyście podpisano ten akt prawny: Antonio Tajani - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i George Ciamba - Minister ds. Europejskich Rządu Rumunii, która aktualnie przewodniczy w Radzie UE.

4/ Współautor projektów rezolucji - w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce oraz w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

5/ Autor opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy PE i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii - ogólnounijna ochrona prawna, tzw. sygnalistów („whistleblower). Należy pamiętać, że największe afery zostały wykryte właśnie dzięki tzw. sygnalistom, np.: „Panama Papers”- (największa jak dotąd afera z ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych), afera Volkswagena (zw. Dieselgate) - (manipulowanie wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego), Afera Luxleaks (system unikania opodatkowania przez duże międzynarodowe firmy), czy też Afera Cambridge Analytica (m.in. pozyskanie i wykorzystanie w celach komercyjnych danych osób zarejestrowanych na Facebooku), a także sprawa Jacoba Guji przeciwko Republice Mołdawii (informacja o korupcji w urzędzie prokuratora generalnego).
oraz
Opinie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy („Eurofound”), zapewniającej wysokiej jakości informacji na temat jakości życia i warunków pracy w Europie, także Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ("Cedefop"), dbającej o rozwój kształcenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej ;

6/ Jak dotąd - 45 pytań wymagających odpowiedzi KE i Rady na piśmie (z zastrzeżeniem, mojej krótszej kadencji w PE o 1,5 roku), m.in.: w zakresie ochrony stad dorsza na Bałtyku, poprawy warunków pracy rybaków w rybołówstwie bałtyckim, sprzeciwu wobec budowy Nord Stream, sprzeciwu wobec projektu o jednolitym rynku cyfrowym (zw. ACTA II), ochrony parowników przed substancjami rakotwórczymi im mutagenami w pracy

7/ Bardzo wiele wywiadów do ogólnopolskiej prasy, w tym cytowane moje wystąpienie na Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL) w prasie niemieckiej („Bundesdeutsche Zeitung”), czy też „ACTA 2”? Czesław Hoc alarmuje: „To jest nałożenie kagańca na cały internet”, albo "Żadnego polexitu nie będzie. To mrzonki, chora wyobraźnia totalnej opozycji", albo „Bałtyk umiera. Larum - grają”, itd.

8/ Konferencje organizowane pod egidą EKR (Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) w Kołobrzegu, Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w bardzo istotnych kwestiach dotyczących naszego Regionu w myśl zasady „Myśl globalnie - działaj lokalnie”

9/ Organizowanie wystaw o zasięgu międzynarodowym w Strasburgu: "Polska solidarna w Europie! Polscy Strażacy w Szwecji”. Strażacy, którzy brali udział w gaszeniu pożarów lasów w Szwecji ubiegłego lata, byli naszymi gośćmi honorowymi!
oraz
jako przedstawiciel Komisji Rybołówstwa w PE (PECH) we współudziale Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE - organizacja Polskiego Stoiska w „SeaFood Expo Global 2018” w Brukseli.

10/ Nadzwyczajne i nagłe interwencje poselskie w PE (w tym - interwencje w Polskich Ambasadach kilku państw: Hiszpanii, Norwegii, Szwecji oraz Belgi - w poważnych kwestiach pomocy polskim obywatelom. W Belgii - po tragedii w terrorystycznych zamachach w dn. 22 marca 2016 r. w Brukseli.
oraz
wyjątkowo extraordynaryjna moja interwencja poselska w PE: w sprawie Alfiego Evansa - do Przewodniczącego PE Antonio Tajaniego.

11/ Obecnie przed końcowym głosowaniem (w dn. 7 kwietnia) jako poseł kontrsprawozdawca (tzw. „Shadow Rapporteur” ) z Komisji Rybołówstwa (PECH) aktywne uczestniczenie w kilkumiesięcznym procedowaniu nad b. ważnym dla Polski - Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), który jest realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb.) i ma zapewnić rozwój zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa rybnego, a „oczkiem w głowie” ma być łodziowe rybołówstwo przybrzeżne.

...oczywiście, nie w sposób wyartykułować kompleksowej aktywności (chociażby liczne przemówienia na posiedzeniach Komisji EMPL. PECH, dziesiątki poprawek do licznych raportów i dyrektyw, czy też innych), dyskusje w Klubie Polskim, spotkania w grupach z innymi posłami w aspekcie ważnych dyrektyw unijnych, itd., ale myślę, że już w/w (szczegółowo - w poszczególnych postach) informacjach zadano kłam "zerowej" aktywności.